Wie ik ben

Wie ik ben:

Dit schreef mijn laatste werkgever:

Nellie heeft een groot hart voor kinderen/jongeren en dan vooral voor kinderen/ jongeren die zich niet vanzelfsprekend ontwikkelen. Dat kan zijn vanwege een beperking maar ook vanwege een moeilijke gezinssituatie.
Ze wordt hierdoor geraakt en daar zet zij zich met passie voor in.

Haar kwaliteiten komen zeer tot hun recht in de individuele begeleiding. Vanuit haar professionele benadering lukt het haar steeds om verbinding tot stand te brengen met kinderen, ook als ze soms moeilijk benaderbaar zijn. In het contact met ouders hanteert zij een mensgerichte benadering waardoor het haar lukt om ouders nauwer bij het ontwikkelingsproces van hun kinderen te betrekken.

De start van Praktijk Nellie Eeuwema – kleur je leven-  lijkt een passende vervolgstap.
Ik zie het als een kroon op mijn jarenlange werk, in het regulier- en speciaal onderwijs.

Mijn werkervaring heb ik opgebouwd als leerkracht in het reguliere- en (voortgezet) speciaal onderwijs, als ambulant begeleider voor zeer moeilijk lerende kinderen op basisscholen, praktijkscholen en in het MBO.
Ook heb ik gewerkt als stagebegeleider en jobcoach.

Ik ben getrouwd en heb (pleeg)kinderen en dat brengt ook een hele hoop levenswijsheid met zich mee.

Als je het gevoel hebt dat de kleur uit je leven dreigt te verdwijnen, dan kun je mij benaderen voor een begeleidingstraject. Scholen kunnen mij inzetten voor de uitvoering van een arrangement.