Leerlingbegeleiding/onderwijsarrangementen

  • Leerlingbegeleiding op school, op gebied van schoolse- en studievaardigheden waaronder rekenen, taal en lezen, werkhouding, planning, etc.

  • Leerlingbegeleiding op school,  op gebied van sociaal/ emotionele ontwikkeling, waaronder gedrag, welbevinden, weerbaarheid, etc.

Soms is het nodig dat er een leerling extra hulp krijgt op school, om daarmee de aansluiting in de groep te realiseren. Dat noemen we een arrangement. Als dat wordt toegekend aan een leerling komt er meestal iemand naar school om te werken  met deze leerling. U kunt mij daarvoor benaderen. Samen werken we aan de doelen die vooraf zijn vastgesteld.

  •     Psycho- educatie: Kennis en inzicht in de eigen handleiding

Als blijkt dat er sprake is van een diagnose, zoals bv autisme, dan is het fijn om te weten waar je rekening mee hebt te houden om je zo goed mogelijk te kunnen ontwikkelen, richting zelfstandigheid.

  • Rouw en verlies op school

   Wanneer er op school behoefte is aan een begeleiding op gebied van rouw en verlies, dan kan ik meedenken aan een passende vorm. Individuele begeleiding of het opzetten en begeleiden van een rouwgroep kan helpend zijn om verlies te  verduren. Belangrijk is om oog te hebben voor wat er speelt en datgene in te zetten wat bijdraagt aan herstel.
Individuele trajecten bied ik ook aan in mijn praktijk.

  • Stagebegeleiding in het V(S)O/ MBO

   Zoekt u iemand die meedenkt over het matchen van interesse, mogelijkheden en een passende stage- of werkplek voor uw leerling of zoon/dochter, dan kunt u die vraag bij mij neerleggen. Uiteraard wordt dit dan vervolgd met een begeleidingstraject. Dat kan bestaan uit stagegesprekken en coaching op de werkplek.