Hoe ik werk

Hoe ik werk :

We starten met een kennismakingsgesprek. Daarvoor worden geen kosten in rekening gebracht. We bespreken de dingen die voor jou op dit moment belangrijk zijn.  En de hulp die je graag zou willen krijgen.

Goed voor elkaar.

Belangrijk in de begeleiding is:

·  de samenwerking tussen de jongere en zijn of haar ouders

·  het netwerk van de jongere

·  het is goed om met de school samen te werken.

We kunnen kiezen voor verschillende werkvormen:

Individueel:
We beginnen met te kijken naar wat al goed gaat en naar wat je nodig hebt.  Dan maken we een plan van aanpak waarin de doelen die we nastreven beschreven staan.  Ze vormen de leidraad voor de begeleiding. 
We kunnen werken aan deze doelen door te praten en/ of te doen. Afhankelijk van jouw hulpvraag  zoeken we naar de best passende werkwijze, in samenspraak met school.

Groep:
Als je weet dat anderen met dezelfde zorgen rondlopen als jij, kan dat al helpen omdat je je gesteund voelt. Wie kan beter met jou meevoelen dan iemand die weet wat je precies bedoelt?
De groep kan samengesteld worden op thema:

  • verlies van gezondheid,
  • overlijden van iemand die belangrijk voor jou is
  • ziekte in het gezin
  • autisme; ik kan psycho- educatie verzorgen in een kleinere groep van 3 – 5 personen

We maken van te voren afspraken over het aantal bijeenkomsten maar gaan na drie bijeenkomsten altijd even bij elkaar zitten of we op de juiste weg zijn en om te bespreken of we samen verder gaan.